Tuesday, April 17, 2018

יום הזיכרון: מה הבעיות של התמונה הזאת? / Israeli Memorial Day: What's Wrong with this Picture?

ערב יום הזיכרון תשע״ח
The Eve of Yom HaZikkaron / Israelis Memorial Day
English follows the Hebrew.

From Secret Tel-Aviv:
תרגום:
יום הזיכרון
יום ג׳ בערב ויום ד׳ ביום: היום הכי עצוב של ישראל
ביום הזיכרון אנחנו זוכרים את כל מי שנפל ומסר את נפשו למען מדינתנו, גם חיילים וגם בפיגועים. יש הטקס הגדול השנתי הידוע כנוגע בלב בכיכר רבין העירייה; וטקס ישראלי-פלסטיני-ערבי בפארק הירקון לזכור את הקורבנות בשני הצדדים. כל החנויות, פאבים, ומסעדות סגורים ביום ג׳ בערב, תזכרו לקנות אוכל לפני שסוגרים.
עשר אגורות (2¢):
קודם כל, נראה לי שהפמודעה הזאת מדברת על מדינת ישראל ולא ארץ ישראל (בעצם יש הבדל בין השתיים.) ולא על עם ישראל. מה? יום הזיכרון יותר עצוב מהשואה או חורבנות בית הראשון והשני? כן, אני מבין שאפשר להרגיש את האירוע שקרה אתמול יותר ממה שקרה לפני 75 שנים או לפני 1,948 שנים. אבל איך אפשר להשוות בין היחידים שנפלו לאסונות שהשפיעו להתפתחות של עם ישראל כמו השואה או חורבן בית המקדש?

כמו שאני הצעתי עכשיו, כנראה הפמודעה הזאת מדברת על מדינת ישראל ולא ארץ ישראל ולא על עם ישראל. אפילו אם כן, קשה לי להאמין את חוסר התיחסות לכוח ההשפעות של האירועים הגדולים האלה בהיסטוריה שלנו.

וגם, קשה לי להאמין שקיימים יהודים שרוצים לזכור את הפליסטינים הערבים שנפלו במשך הניסיונות שלהם להרוג, לאבד, ולהשמיד אותנו. קל וחומר, כשערבים מפגינין באוניברסיטה העברים בהר צופים שבירושלים וקוראים למחוק את ישראל מהמפה.אמריקאים, בריטים, צרפתים, ורוסים מקיימים טקסים כדי לציין את מסירות הנפש של הנאצים שהרגו אותם?

אני אגיד לכם למה יום הזיכרון היום הכי עצוב בשנה. הוא היום הכי עצוב בשנה, לפחות בתל אביב, מפני שהרבה החנויות, הפאבים, והמסעדות, ומועדוני לילה הסגורים ביום הזיכרון הם פתוחים בתשעה באב, ואין צריך לומר שפתוחים בשבת. ומה עם יום כיפור? אתם חושבים שכל אלה סגורים ביום כיפור? באמת?

יש עוד כמה סיבות למה יום הזיכרון היום הכי עצוב בשנה:

מנהיגי צה״ל מתירים לחיילים נוצרים מסיונרים ללמד שיעורים על העבודה הזרה להם, וחייל שמסרב להשתתף נענש.

אכפת לצה״ל יותר על חיי המחבלים החיי חיילו. הרב הראשי הצבאי לשעבר הרב רונצקי ז״ל אמר שמותר להציל את המחבל הנפצע כדי להשיג מידע ממנו שיכול להציל יהודים. הרב מאיר כהנא הי״ד אמר את זה לפניו, אבל ״אסור״ לדבר עליו.

הבנים של תושבי צפון תל-אביב יכולים לקבל פטור פסיכיאטרי מלשרת בצבא דרך קומבינה, באותו זמן שחיילים ממלכתים דתיים מתגאים ללכת לעולמו למען הממשלה שמבצעה פינויי יהודים והריסת ביתם. כנראה, הבחורים המסכנים האלה עברו את שטיפת המוח בהצלחה.

יש טקס של יהודים ופליסטינים ערבים המצטרפים ביחד. האם אני צריך לפרט ולהסביר את הבעיות של דבר כזה?

כשאנחנו זוכרים את אנשי המשפחות והשכנים שלנו שנפלו למען מדינת ישראל, אנחנו חייבים לחשוב על למה הם היו צריכים ליפול להירצח בכלל.

מפני שצה״ל לא יוצא מדי חובותיו ואכפת לאנשי ממשלת מדינת ישראל על מה שהגוים חושבים עליהם יותר ממה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו. והאנשים האלה הם המגישים לצה״ל את הצווים.

אז זה נכון שיום הזיכרון הוא יום הכי עצוב בשנה.

(Click on the image to enlarge.)


Esser Agaroth (2¢):
First of all, my guess that this announcement is referring to the State of Israel and not to the Land of Israel (in fact there is a difference between the two) and not about the Jewish people. What? Yom HaZikkaron (Israel’s Memorial Day) is sadder than the Holocaust or the destructions of the First and Second Temples?

Yes, I understand that we can feel the event that happened yesterday more than something which happened 75 years ago or 1,948 years ago. Even our Laws of Mourning reflect this. But how can one possibly compare the individuals who fell to disasters that affected the development of the Jewish people, such as the Holocaust or the destruction of the Temple?

As I suggested, apparently this announcement is referring to the State of Israel and not the Land of Israel nor the people of Israel. Even so, I find it difficult to believe the lack of reference to the power of the effects of these great events in our history.

Also, it is hard for me to believe that there are Jews who want to remember the Arabs who fell during their attempts to kill, lose, and destroy us, in a joint ceremony with Palestinians Arabs, let alone when Arabs demonstrate at the Hebrew University on Mount Scopus in Jerusalem, calling for Israel to be wiped off the map.Americans, Britons, Frenchmen, and Russians hold ceremonies to commemorate the self-sacrifice of the Nazis who killed them?

I will tell you why Yom HaZikkaron is the saddest day of the year. It is the saddest day of the year’ at least in Tel-Aviv, because many of the stores, bars, restaurants, and let us not forget the nightclubs, which are closed on Yom HaZikkaron are open on Tisha b’Av, which commemorates the destruction of both the First and Second Temples, along with many other tragedies targeting the Jewish People. And, of course, there is no need to mention that many of these establishments are open on Shabbat. And what about Yom Kippur? Do you really believe that all of these businesses are closed on Yom Kippur?

There are a few other reasons why Yom HaZikkaron is the saddest day of the year:

Israeli Defense Forces [IDF] leadership allows Christian missionary soldiers to teach lessons about their avodah zarah (foreign/forbidden worship), and soldiers who refuse to participate are punished.

The IDF cares more about the life of the terrorists than their own soldiers . The former Chief Rabbi of Israel, Rabbi Ronsky, did say that it is permissible to save the wounded terrorist in order to obtain information that can save Jewish lives. Rabbi Meir Kahane hy"d, said this before him, but we're not allow to talk about him, are we?

North Tel Aviv residents can manipulate their way into receiving a psychiatric exemption from serving in the IDF, at the same time when Religious mamlakhti (diehard State loyalist) soldiers are proud to die for the same government that expels Jews and destroys their homes. Apparently, these poor guys have been successfully indoctrinated brainwashed.

When we remember those of our family members and neighbors who fell for the State of Israel, we must think about why they should have fallen been murdered at all.

Because the IDF does not go out of its duties and cares for the people of the State of Israel for what the thinkers think of more than the Holy One, blessed be He, thinks of us. And these people are the ones who present the orders to the IDF. (See the diagram above)

So, yeah, I guess that Yom HaZikkaron really is the saddest day of the year.

Monday, April 16, 2018

Do you Want a Barrier Running down the Middle of your Country?

ראש החודש השני תשע״ח
Times Of Israel Blogs: Israel’s separation barrier: legitimate in theory, malicious in practice

Michael Aarenau, March 22, 2018

“The Apartheid Wall,” “The Security Fence,” “The Border Wall.” All of these words and more have been used to describe the barrier that separates parts of Israel Proper from the Occupied West Bank. Interestingly enough, how one titles the structure is often a key indicator of how they view the conflict overall.

Anti-Israel activists will typically refer to it as The Apartheid Wall, focusing on the different realities faced by Israelis inside Israel Proper compared to those of the Palestinians living on the other side of the barrier in the West Bank. On the other hand, Israel advocates typically refer to it as The Security Fence, focusing on the defensive purposes of the structure, and underscoring that the vast majority of the structure is not a wall at all, but rather, barbed wire fencing. Some Israel advocates (and even some Israeli diplomats/peace negotiators) refer to it as The Border Wall, noting its purpose in dividing boundaries between a sovereign state and a hostile non-sovereign entity that may one day come to be autonomous in its own right.

I, however, will be using the term “Separation Barrier” throughout this article as it’s more politically neutral and more importantly, it addresses the central themes that I’ll be focusing on throughout this piece. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
Sometimes, I just don't know why I bother writing responses to opinion pieces like this. The author probably won't read it. And even if he does, it will just make his eyes roll, and he'll employ the strategy I myself often employ, which is to ignore and discount responses. Well, in my case, I often ignore responses, which do not include Torah-based sources to support their case.

And although I am sure I should be devoting my time and energy into writing something else, I do believe that it is worth it to point out some details about the "security fence," or as Aarenau refers to it, the "separation barrier," which you will not see reported by the mainstream news media.

First off, there are just so many problems with the logic of this piece, I will just hit on a few of my favorites.

But before I do that, I will point out the irony which rarely, if every, gets picked up by the news media. The left-wing Jews, European non-Jews, and self-identified anarchists may be the primary force in protesting the existence of Aarenau's "separation barrier." However, they do so for the wrong reasons.

On opposite side of the barrier battle, the so-called "right wing" supports the wall. But, of course, they do so, for the wrong reasons.

The Torah nationalists -- you know, those Jews who are demonized for being right-wing extremists, even though they no long see things as being right or left -- do not want a wall running down the middle of their homeland. Most of them are focusing on other crucial issues, and so they are quite happy to let the anarchists and other assorted activists take one for the team,... so to speak.

The term Apartheid Wall is also quite ironic, in and of itself. Jews get upset at this term, mostly Jews on the so-called "right," as they are offended that we would be accused of violating anyone's human rights. They are quick to point out Jewish participation in the anti-Apartheid movement in South Africa, not to mention those of us on college campuses in the 1980's demonstrating for "Divestment" from South Africa, and boycotting companies doing business there. Sound familiar? (Hint: #BDS)

In spite of these Jews getting it right (this one time), they forget that Jews are supposed to be a separate and distinct people. In an ideal, geulah (redemption) based world, only certain non-Jews will be allowed to reside in Eretz Yisrael (the Land of Israel). But, even these gerei toshav (resident aliens) will have limitations set upon them, including where they may live, and who they may marry, according to halakhah (Torah Law).

Hmm... Sounds like Apartheid to me.

I thought Religious Zionist meant being a part of the geulah (redemption) process, and actively working toward the goal of making Torah a reality in This World, instead of waiting for Mashi'ah to come and do all of the work for us. But the rhetoric of these "Religious Zionist" Jews, indoctrinated from a young age in the Israeli public, "religious" education system, seems much more like the very groups of Haredim* they often like to bash. Sure, they encourage aliyah (Jewish immigration to Israel). But, then that's it.  (*Haredim are often referred to by the silly term "ultra-orthodox.")
  • "We cannot ascend Har HaBayith (the Temple Mount)."
  • "We cannot build Beth HaMiqdash (The Temple)."
  • "We cannot bring the Qorban Pesah (the Passover offering)."
  • "[We can annex land, but] 'Im lo torishu' of (Num. 33:50-56) does not apply today."
  • "The mitzvah of 'lo tehonem' (Deut. 7:2) does not apply to Muslims or Christians." -even though the Ramba"m (Shu"T 148), the Tur (Hoshen Mishpat 249), the Beth Yosef, and Ba"Ch all say that it does.
Until when? Until Mashi'ah comes? THAT is not even clear when you ask various Religious Zionist groups.

Well, I guess, so far, I haven't actually gone after the author of this piece himself. Rather, I have gone after the ridiculous logic used by the quasi-right-wing, including those of whom I like to refer as Religious Zionist Light, Mamlakhtim (diehard State loyalists),...or worse. In fact, Aarenau quite correctly criticizes the separation barrier going through [east] Jerusalem, and even correctly criticizes the lack of logic in this. I will go far as to call it hypocrisy. Even though Aarenu himself does not use this word here.

I do not even take any issue with his use of the term "West Bank," like many so-called "right-wingers" would. It is is a fact that Yehuda and Shomron (Judea and Samaria), or more precisely the ancestral territories of Western Menashe, Efraim, Binyamin, are located on the West Bank of the Jordan River. Nor do I take issue with the probable connotation embedded in his application of the term. Since, after all, the "East Bank" belongs to us, too.

Of course, as one who keeps Torah and mitzvot to best of his ability, I completely disagree with Aarenau's perspective.

Aarenu refers to "Israel proper," which I assume he means to be the State of Israel.

But, in all fairness to Aarenu, many so-called Religious Zionists attribute the same power to international law (ie. non-Jews telling Jews what to do), as Aarenu appears to do, and even go so far as to confuse the State of Israel with Eretz Yisrael (the Land of Israel). 

But, the borders of Eretz Yisrael have already been determined by The Holy One, Blessed Be He. Several times in recent history already, it appears that He has allowed us to expand these borders, to the Jordan River (Deut. 2:9, 27:2, 32:47...), to the Egyptian River (Gen. 15:18), including Gaza (Gen. 26:1-6), and even to the Litani River (Josh. 18:24-39). Yet, time and time again, the State of Israel has refused to follow through.


If Aarenau is referring to what the majority of the non-Jewish world, including the UN (Useless Nothings), believes to be the borders, I cannot disagree with him. I simply do not believe we should allow the rest of the world, including Yishma'el (Arabs/Muslims), Esau (The West, Christians, and progressives alike), and the Erev Rav (Ex. 12:38) to distort, deny, or ignore HaShem's Will.

Even to those who say, "Yes, but there's nothing we can do about it, except defend oursenves, and work within diplomatic means," I say, we have no excuse for not at least talking about potential strategies and solutions. And, we must not be deterred by the arrests of rabbis in Jerusalem, Hevron, and Yitzhar, and elsewhere, for doing just this through teaching Torah.

This "learned helplessness" is nothing but an artifact of our nebechy, galuth (exilic) mentality, which we were all fooled into believing we had gotten over, as evidenced by the the War of Independence, the Six-Day War, and the Yom Kippur War. Well, we haven't.

Those fighting for the rights of Arabs, while the rights of Jews residing in the supposedly Jewish State of Israel fall by the waist side.

Plus, the fact that most of these Arabs have not resided within the Land of Israel for very long doesn't seem to raise anyone's eyebrow either. Just talk to the wealthy Arab from the eastern part of Jerusalem who brags about speaking Arabic like a Beiruti, and calls the Hevron Arabs idiots. This should beg the question as to how the Beiruit's regional dialect got to Jerushalem. But, no one dares to ask it. Then, of course, there are the conflicts among the clans in Shchem (Arabs call it Nablus) and Jenin, not to mention the conflicts between Bedouin clans.

However, I really have no interest in how long the Arabs have or not been within the [true] borders of Israel, including the Bedouin communities, some of which are praised for their loyalty to the State by none other than the so-called right-wing,

Sure, we Jews have our own internal conflicts. However, The Holy One, Blessed Be He, never promised the Land of Israel to the descendants of Yishma'el (Arabs/Muslims). Their territory is to be much farther south. For that matter, neither did The Almighty promise the Land of Israel to the descendants of Esau/Edom/Rome (The West, Christians and progressives alike).

He promised the Land to the Jewish People, and to us alone.

Unfortunately, the State of Israel decided long ago, right under our noses, what the final status agreement will be.

Hizmah Checkpoint, entering the Jerusalem neighborhood of Pisgat Ze'ev
Even if it isn't called a border crossing, if it looks like a border crossing, if it sounds like a border crossing, feels like a border, and smells like a border crossing, then guess what!

It's a border crossing.

However, the final status agreement is not what you think. It is not just the giving up of some land for the sake of other land, with the approval of the United Nations [UN] and other international bodies.

So-called "right-wing" Jews were fooled into voting for Ariel Sharon for prime minister, although no one will ever admit it. And even when he announced his unilateral withdrawal expulsion of Jews, his supporters thought that this would grant him legitimacy to go back into Gaza, when the attacks started up again, as we all knew they would.

(Click on the image to enlarge it.)

But, the final status agreement is also not the recognition of a Palestinian Pseudostinian State, so that any future attacks can be considered  acts of war, incurring armed responses now legitimized, without any doubt, in the eyes of the international communities. Some Likudniks actually believe this. But, they, too, are wrong.

No. The ultimate goal of the Erev Rav, whether Aarenau himself recognizes it consciously, unconsciously, or at all, is the assimilation of Eretz Yisra'el and Am Yisra'el into a Western (ie. non-Jewish) culturally-dominated, global community.

So, not to worry, Michael Aarenau, if the Erev Rav, which by the way comes in all shapes and sizes, gets its way (חו״ח), your separation barrier will come down. But, you won't have your secular democratic Israel, which I am guessing that's what you want. Correct me, if I'm wrong.

No. You won't have any Israel, nothing recognizable as such anyway.

Tuesday, April 03, 2018

נתניהו הציל אותנו מהסכם הפיליטים? / Did Netanyahu Save us from the UN African Refugee Agreement?

ג׳ חול המועד פסח תשע״ח
YNET: הלחצים מימין הכריעו את נתניהו: "מבטל את ההסכם לקליטת המסתננים"
בצל החרפת המסרים מצד השר בנט, הודיע ראש הממשלה בפתח פגישתו עם נציגי דרום תל אביב: "לאחר שערכתי מאזן מחודש של היתרונות והחסרונות, החלטתי לבטל את ההסכם". גבאי תקף: "חוסר מנהיגות, פחדנות, בריחה מאחריות". זנדברג: "הטוקבקיסטים שביבי טיפח יצאו לו משליטה"

שחר חי, מורן אזולאי ואמיר אלון, 03.04.18
(המשך...)
עשר אגורות (2¢):
אתם חושבים שרה״מ נתניהו הציל אותנו מהסכם הפליטים עם האו״ם? אל תדאגו. אם הוא לא נכנע לכוחות השלטון שפועלים למטרת הגלובליזם (דרך האו״ם), אז הוא [או רה״מ אחר] ייכנע להם בעתיד הקרוב.

אני כתבתי את המאמר הנמצא למטה אתמול, לפני שקראתי על ביטול ההסכם. כדאי לקרוא את זה, מפני שלדעתי משהו כזה כן יעבור לנו לבסוף, ובגלל הסיבות שרשמתי.

תוכנית הגירוש הייתה אמורה לצאת לפועל כבר אתמול, אך עתירה מנעה זאת. כעת מודיעה לשכת ראש הממשלה כי ישראל הגיעה להבנות עם נציבות האו"ם לפליטים להוצאת מבקשי המקלט. האו"ם יפעל להעברת יותר מ-16 אלף מהגרים למדינות מערביות וישראל תסדיר ל-18 אלף הנותרים את מעמדם. המשמעות: תוכנית הגירוש תבוטל

אמיר אלון, 02.04.18

הגירוש מבוטל: ישראל הגיעה להבנות משותפות עם נציבות האו"ם לפליטים להוצאת מבקשי מקלטמישראל. לפי ההסכם, נציבות האו"ם לפליטים תפעל ליציאת אוכלוסיות אלה למדינות מערביות, ומדינת ישראל תסדיר את מעמד חלק מהאוכלוסיות שתישארנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הפנים אריה דרעי ימסרו בשעה 16:00 הצהרות בנוגע למתווה החדש.

במסגרת ההבנות המשותפות תפעל נציבות האו"ם לפליטים, באמצעות הסדרים עם מדינות מערביות שונות, ליציאה מישראל של לכל הפחות 16,250 מהגרים, ואילו ישראל תסדיר את מעמדם של אוכלוסיות מוגנות שמרביתן ממילא היו נשארות בישראל. (המשך...)

עשר אגורות (2¢):
 אפילו שלא משנה, אכפת למישהו לשאול למה הסודנים והאריטריאנים לא הגיעו למצרים, אלא המשיכו לישראל? מפני שהם יודעים טוב טוב שהמצריים לא מוכנים לסבול מהשטויות שלהם. וממשלת מצרים מעיזה לשמור על האזרחים שלה קודם לאחרים. אבל אחפת לממשלת ישראל על מה שהקהילה הבינלאומית המורכבת יותר ממה שהאזרחים שלה חושבים עליה. בקיצור, המסתננים יודעים שאנחנו פריירים.

ההסכם הזה בין מדינת ישראל לאו״ם הוא דוגמא מושלם איך מדינת ישראל משתחוה לגויים, למרות הביטחון של האזרחים שלה, המצב הרוחני שלהם, והרצון שלהם (קו״ח רצון ה׳). וגם הוא דוגמא מושלם של הסרת יהודים ויהדות מארץ ישראל על ידי חלק ערב רב.

ערב רב היו האנשים שהתגיירו בלי כוונה טובה ונכונה ועלו אינו מארץ מצרים.
״וגם ערב רב, עלה איתם...״ (שמות יב,לח)
ומאז, הם עשו לעם ישראל בלגנים.

״ערב״ הוא לשון לערב, להתערב, לערבב...

"Love the stranger; for you were strangers
in the land of Egypt." (Deut. 10:19)
At this business, we are against
the expulsion of asylum seekers
עירוב אחד עם השני, מחיקת גבולות בינלאויות, עירוב זהויות לאומיות, נשואין בין יהודים/ות לגויים/ות, ואפילו עירוב יהדות עם דתות אחרות, פעולות כאלה מתקיימות מול העיניים שלנו. אבל כל פעם מזכיר לציבור הרכב את זה, מגיבים בצרוה חוסרת תורה, או בסילוף התורה, או פשוט בקריאה בשמות גנאי.

אנשי השמאל אוהבים לסלף את פרושים של פסוקים בתורה כדי להשיג את מטרות שבאג׳נדה שלהם.
״ואהבתם את הגר כי גרים הייתם״ (דברים י,יט)
הפירוש הנכון של המילה ״גר״ כאן הוא משהתגייר. זאת אומרת יהודי ולא גוי.
״ואהבת לרעך כמוך״ (ויקרא יט,יח) 
הנה עוד פסוק שאנשי השמאל אוהבים לסלף. ״רעך״ הוא גם יהודי כמו ״גר״ בפסוק הקודם.

לגבי קריאה בשמות גנאי, ״גזעני״ ו״תיאוריקן קונספירציות״ הם שני דומאות שאפשר לשמוע בתגובה לגילוי דעה כזאת.

אני גם יכול לקרוא בשמות גנאי.
כולנו פריירים. 

אבל, מי יודע?

אולי פעם הזאת מישהו יקשיב ויתעורר בזכותי.


רה״מ רואה את הסבל של דרום ת״א?
Does the Prime Minister see
?the suffering in South Tel-Aviv
YNET: In latest volte-face, PM nixes UN-migrants deal
After meeting with representatives of south Tel Aviv, disgruntled by Monday's cancellation of mass deportation plan for illegal African migrants, and facing pressure from his right-wing flank vexed by mere suspension of UN deal, Netanyahu cancels it altogether; 'Despite legal restrictions ... we will remove the infiltrators.'

YNET writers, April 3, 2018

(cont.)
Esser Agaroth (2¢):
Do you think Prime Minister Netanyahu saved us from the refugee agreement with the UN? Do not worry. If he does not surrender this time to the powers that be (through the UN) that work toward globalization, among other things, then he [or someone else] will certainly surrender to them in the near future.

I wrote the article below yesterday, before I read about the cancellation of the agreement with the UN. You should still read it, because we haven't heard the last of the attempts to absorb these insurgents, and for the reasons I listed.

UN High Commission for Refugees commits to finding place for at least 16,250 of the Eritrean and Sudanese asylum seekers in Western countries, while Israel will grant legal status to the remaining refugees; controversial mass deportation plan nixed.

Amir Alon, 04.02.18

Israel has reached an agreement with the United Nations High Commission for Refugees to resolve the African migrants crisis, nixing the government's controversial mass deportation plan.

According to a report by the Population and Immigration Authority concluding 2017, there are 34,187 asylum seekers from Sudan and Eritrea in Israel.

As part of the new outline, the UN High Commission will work to reach agreements with different Western countries to take in at least 16,250 of the Sudanese and Eritrean asylum seekers. (cont.)

Esser Agaroth (2¢):
Not that it matters, but has anyone bothered to ask why the Sudanese and Eritreans came here? Why didn't they stop in Egypt? Because they knew Egypt would not tolerate such nonsense. Egypt dares to take care of their own. Israel on the other hand cares about what the international community thinks of it more than its own constituents does. In a word, they know we're suckers.

Not only is this is a perfect example of kowtowing to the goyim, ignoring the risks to its own citizens' safety, not to mention their spiritual well-being. But it is also a perfect example of the de-Jewifying of the Land of Israel, at the hands of segments of the Erev Rav.

The Erev Rav were false converts who left Egypt with us.
״And a mixed multitude went up with them...״ (Ex. 12:38)
They have been causing us trouble ever since.

The "erev" in Erev Rav is related the Hebrew root "to mix."

Mixing borders, mixing national identities, mixed marriages, and even mixing religions, are happening before our very eyes. Yet, anytime this is pointed out, the reactions are either absent of any Torah, distortions of Torah, or just, good ol' fashioned name calling.

The Left loves to distort the meanings of Torah verses to push their agenda.
"Love the stranger; for you were strangers in the land of Egypt." (Deut. 10:19)
The correct meaning of "ger" (stranger) here, is convert, in other words, a Jew.
"Love your neighbor as yourself." (Lev. 19:18)
This is another verse which the Left loves to distort, yet "re'eh" (neighbor) here refers to a Jew, just like "stranger" does in the previous one.


As far as name calling goes, "racist" and "conspiracy theorist" come to mind.

I can play that game, too.

We're all suckers. 

Who knows? Maybe this time, one Jew will will actually listen.

Friday, March 09, 2018

השמאל הישראלי נגד ״הימין?״ / Israeli Left vs. "Right?"

ערב שבת קודש פר׳ ויקהל-פקודי תשע״ח
English follows the Hebrew.g

הפגנה נגד השחיתות בממשלה
Demonstration against government corruption
במוצ״ש שעבר הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו התקיימה בתל אביב בכיכר הבימה (צומת מרמורק/בן-ציון ורוטשילד). המפגינים האלה טוענים שהם מפגינים נגד השחיתות בממשלה הנוכחית.(היו ממש יותר אנשים שם ממה שנראה לפי התמונה.)

בצד השני של מרמורק בגן העמצאי של רוטשילד, אנשים המזדהים כ-״אנשי הימין״ הפגינו נגד ההפגנה הראשונה ובתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם טוענים שההפגנה נגד הממשלה היא צבועה.


"For the right and the left, Netanyahu is a disaster."
לדעתי, שני צדדי המחלוקת גם צודקים וגם טועים.

הצד נגד נתניהו והממשלה שלו צבוע, אבל נכון שנתניהו לא טוב להם וגם לימין. הממלשלה הורסת בתים של יהודים ומוסרים את שטחם לערבים בגלל טענות הערבים מפני שהם טוענים שהשטח שייך להם (איפה המסמכים??) והערבים האלה מעודדים על ידי השמאלנים. זאת לא הכוונה של המפגינים האלה. אבל נתניהו אסון לימין.

השמאלנים טועים לגבי דמוקרטיה. אנחנו לא צריכים דמוקרטיה ישירה. איפה דמוקרטיה נזכרת בתורה בכלל?
"The people needs an honest democracy"

שוטרי משטרה ליד ההפגנה של ״אנשי הימין״ (צולם ברשות אחד השוטרים)
Police next to the "right-wing" counter-demonstration (photographed with permission of one of the officers)
ההבדל הכי חשוב בין ההפגנות האלה הוא שההגנה של ״אנשי הימין״ היתה מגודרת ע״י סרט משטרה סביבם. וגם שוטרים בשמירה עליהם. אצל ההפגנה נגד ראש הממשלה והממשלה שלו היו רק כמה שוטרים מסתובבים באיזור ובלי גדר סרט המשטרה.
"Israel State Police / No Passing"
אולי היו ל״אנשי הימין״ בעיות להשיג אישור לקיים הפגנה. אני לא יודע.

ממש מתאים שההצגה הזאת התקיימה ליד תיאטרון הבימה.

מי שמבין יבין.


ההפכנה של ״אנשי הימין״
"Right-wing" Counter-demonstration
The Left: "Corrupt People Go Home"
This past Saturday night, there was a demonstration against Prime Minister Binyamin Netanyahu on HaBimah Square in Tel Aviv (Marmorek/Ben-Tzion and Rothschild). The protestors claim that they were demonstrating against the corruption of the current government.


The Right: "Hypocrites, we're fed up with you."
On the other side of Marmorek Street, on the green space and bicycle path of Rothschild, there was a counter-protest by those identifying themselves as “right-wing.” They claimed that the protest against the prime minister and his government was hypocritical.The Right: (L to R)"Bibi's blood has turned into nothing."
"My friend, there is no one like Bibi."
"Netanyahu, the people is with you."
Personally, I believe both of them are both right and wrong.

The demonstration against Netanyahu is hypocritical. However, it's true that Netanyahu isn't good for them nor for the right. The government destroys Jewish homes and gives away their land to Arabs, because of Arab complaints, who are encouraged by -- wait for it -- the left. This is not the reason they are demonstrating against Netanyahu. But, he is still a disaster for the right.

"Fix the Leak"
The left-wingers are mistaken about democracy. We do not need an upright democracy. Where exactly is democracy mentioned in the Torah?

The most important difference between the demonstrations was the police tape surrounding the “right wing,” along with the police officers guarding them. Or perhaps, they were guarding against them. The protest against the prime minister and his government there were only a few police officers roaming the area, and there wasn’t any police tape fencing them in. Maybe the “right-wing” had issues getting a permit. I have no idea.

But, it was very appropriate that this show was staged right next to the HaBimah Theater.

Get it?

Tuesday, March 06, 2018

איפה היה מרדכי בפורים? לא בתל אביב / Where was Mordechai on Purim? Not in Tel-Aviv

י״ט לחודש השנים עשר תשע״ח
English follows the Hebrew.

אִישׁ יְהוּדִי, הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי, בֶּן יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִישׁ יְמִינִי. (אסתר ב,ה)

במודעה לאירועי חג הפורים בתל אביב (ימין), מישהו בעיריית תל אביב שכח להזכיר את החשיבות של מרדכי במגילת אסתר, והשיתוף שלו בהצלת היהודים במלכות פרס, מהתוכנית של המן יש״ו להשמיד אותנו. או אולי השם של מרדכי נשאר בחוץ בכוונה.

כנראה, המון תל אביבים רוצים שהשפה אנגלית תתקבל כהשפה הרשמית של העיר. אבל המודעה הזאת באנגלית לא בשביל התושבים אלא בשביל התיירים. אולי, התיירים הנוצריים יראו שמרדכי חסר מהקטע הזה. אבל עובדי עיריית תל אביב יודעים טוב טוב שהם לא צריכים לעשות שום דבר כדי לעודד את התיירות הנוצרית (לדעתי, אנחנו צריכים לעשות את ההפך ולהרתיע את זה). אלא עיריית תל אביב משקיעה ומתאמצת לעודד תיירים ה"פרוגרסיבים", ההיפים, המסתובבים סתם ושאר השמאלנים מאירופה ומצפון אמריקה להגיע לעיר. בנוסף, ההתיירים שכן קרואים את הפרסומת הזאת יראו שם נקבה (ולא שם זכר), ובוודאי יראו את המילה ״מסיבה.״

ברור שאני לא צריך להאיר לכם ששיתוף הקב״ה בהצלת עם ישראל גם לא נזכרת במודעה. נכון שהקב״ה לא מוזכר במגילת אסתר במפורש. אבל גם ברור תורה שבעל פה מסולפת על ידי כוחות השלטון, או נעדרת לראשיהם לחלוטין. בנוסף, הם לא רוצים להזכיר את אלוהים, מפני שהם לא רוצים לעודד אף אחד לחשוב עליו, ולא רוצים להעליב את אף אחד כולל מי שלא מאמין באלוהים היחיד האמיתי.

פורים הוא חג יהודי מציין היום שבו אסתר המלכה הצילה את עם היהודי מהשמדה על ידי המן (יש״ו) יועץ למלך פרס. יש מסורת להתחפש בתחפושות ולשלוח מתנות לשכנים ולאהובים, ו(כפי מסורת תל אביבית אמיתית) לעשות מסיבה כל הלילה!

There was a certain Jew in Shushan the capital, whose name was Mordechai the son of Ya'ir the son of Shim'i the son of Kish, a Benjaminite. (Esther 2:5)

The City of Tel Aviv has either forgotten the significance of Mordechai in Megilat Esther, and his part in saving the Jews within the Persian Empire, from Haman's ysh”w evil plan of extermination, or purposely left him out.

The sign is in English. So, in spite of the fact that many Tel-Avivians believe that English is the official language of the city, the sign is most assuredly intended for tourists. Christians might notice the omission. But, the City of Tel-Aviv undoubtedly knows that it takes little to no effort to encourage Christian tourism (…which personally I think should be discouraged). And so, Tel-Aviv places its efforts in attracting “progressives,” hippies, wanderers, and other assorted leftist Europeans and North Americans. Ignorant tourists who even bother to read this sign might notice the mention of a female name, and will certainly mention the so-called “custom of partying.”

Of course, I do not even have to mention the omission of The Almighty’s part in our salvation. After all, He is not explicitly mentioned in the text of Megilat Esther, and the Oral Torah is distorted, if not completely absent, from the minds of the powers that be. Plus, they would never want to mention God, as they wouldn’t want to encourage anyone even to think about Him, not to mention not wanting to offend anyone.

Friday, February 23, 2018

בילי גרהם: לא חבר של עם ישראל / Billy Graham: No Friend to the Jews

ערב שבת קודש פר׳ תצוה תשע״ח

English follows the Hebrew.

לפני כמה ימים בילי גרהם יש״ו נפטר. ב-1982, אחרי הוא חזר מטיול בברית המועצות הוא אמר שאין דיכוי דתי נגד היהודים שם.
הרב כהנא הי"ד, הדובר הפעיל ביותר למען היהודים שסבלו שם, כעס מאוד כשהוא שמע את המילים האלה, ובגלל זה הוא שלח את התלמידים שלו להשתלט על מועצת הכנסיות העולמית של גרהם, במחאה .אל תחשוב שהנוצרים "הפכו את הלחי השנייה". בכלל לא. היהודים הצעירים האלה קיבלו מכות חבל על הזמן.

היהודים סבלו מאוד בברית-המועצות לשעבר, ואפילו ישבו בבית כלא על הוראת עברית, כמו יוסף ביגון למשל.

במשך הלימודים באוניברסיטה, אני שמעתי סיפורים על ילדים יהודים בשיעורי עברית שהיו צריכים להיות בתורנות ליד החולון ולהזהיר את כולם אם ראו את שוטרי המשטרה או סכנים אחרים מתקרבים.

אחרי כמה שנים, כשעליתי לארץ, כמה מורים עולי ברית המועצות שגדלו שם באותה תקופה בביה״ס איפה עבדתי אמר לי שהסיפורים האלה כן סיפורים אמיתיים עם מורים אחרים . אחד מהם במיוחד "נטליה" נזכרה היטב את התור שלה בשמירה.

עם תחילת ״גלסנוסט״, המון רוסים ואוקראינים לא יהודים עלו לארץ, תוך ניצול חוק השבות של ישראל. היה צריך להוכיח שיש להם רק סבא יהודי אחד כדי לקבן אזרחות, ורוב הזמן האם של האם לא היתה יהודיה.

על היהודים השמאלנים והימין לזכור את מסירות הנפש של ״הגיבור״ היהודי נתן שרנסקי ושל יו"ר הכנסת הנוכחי יואל "יולי" אדלשטיין.

הכיאלו "הימין" האחים שלי המספרים בשבח על בילי גרהם א זוכרים או לא רוזים לזכור את ההיסטוריה שלנו. אני בטוח שיש כאלה שיגידו שהוא "מתחרט" על המילים שלו, או שהוא אחד החברים הכי טובים של ישראל. היהודים האלה אותם יהודים שלא רק משבחים, אלא אפילו מעודדים, את הנוצרים שמגיעים לגור ביהודה ושומרון, וקוראים להם החברים הכי טובים שלנו שעוזרים לנו להלחם נגד ישמעאל (הערבים/האיסלם).

זהו האופי הטבעי של הנוצרים שהם הצאצאים הרוחניים של עשו, לשנות ולהתאים את האסטרטגיות שלהם כדי להחזיר אליהם (לכבוש) את מה שהם טוענים שהיא הזכות שלהם. הם טוענים שהם גם יורשים לטובתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ארץ ישראל גם שלהם, מפני שהם צאצאים של אברהם כמונו. חלקם אפילו דוחים את אבותיהם הקדומים עשו, וטוענים שהם צאצאי שבטי ישראל האבודים, ולכן יש להם תביעה לממלכת ישראל הצפונית.

לאורך ההיסטוריה הנוצרים רדפו אותנו, רצחו אותנו, העבירו אותנו בכוח, והמשיכו לשנוא את היהודים שהתנצרו.

מאז, הנוצרים שינו את האסטרטגיות שלהם. כלי הנשק שלהם היו חרב וסכין , אבל הימים האלה הם הפכו להיות החיוכים, החיבוקים, הארנקים שלהם, ובוודאי את הלשונות שלהם.

ארבעת בעלי החיים הלא כשרים, בעלי ארבע הרגליים, המפורטים בפרשת שמיני (ויקרא יא,א-ח), הם סימנים של ארבעת הממלכויות ששלטו על ישראל. שלושת הראשונים, הגמל, הארנבת והשפן לא כשרים בגלל האיברים שלהם:
ד אַךְ אֶת-זֶה, לֹא תֹאכְלוּ, מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה, וּמִמַּפְרִסֵי הַפַּרְסָה: אֶת-הַגָּמָל כִּי-מַעֲלֵה גֵרָה הוּא, וּפַרְסָה אֵינֶנּוּ מַפְרִיס--טָמֵא הוּא, לָכֶם. ה וְאֶת-הַשָּׁפָן, כִּי-מַעֲלֵה גֵרָה הוּא, וּפַרְסָה, לֹא יַפְרִיס; טָמֵא הוּא, לָכֶם. ו וְאֶת-הָאַרְנֶבֶת, כִּי-מַעֲלַת גֵּרָה הִוא, וּפַרְסָה, לֹא הִפְרִיסָה; טְמֵאָה הִוא, לָכֶם.
 ואילו החזיר, הממלכה הרביעית והאחרונה היא של של אדום (עשיו), והסימן שלה הוא החזיר שאינו כשר, בגלל מה שבפנים:
ז וְאֶת-הַחֲזִיר כִּי-מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא, וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה, וְהוּא, גֵּרָה לֹא-יִגָּר; טָמֵא הוּא, לָכֶם.
ולא רק זה. החזיר ידוע לשבת עם פרסות הקדמי שלו החוצה כדי להראות אל החלק "הכשר" שלו. הוא גם עושה תנועה לעיסה, כמו בהמה כשרה, למרות שהוא לא לועס באמת את הגירה שלו. זאת אומרת, הוא משקר!

בילי גרהם שיקר כמו כל בני אדום נוהגים? או הוא היה טיפש ולא ראה או לא רצה לראות את הסבל של היהודים בברית המועצת?

אני לא יודע.

אתם יכולים לשפוט עליו עצמכם.

Recently deceased #BillyGraham ysh"w once said that there was no religious oppression against Soviet Jews in Russia. This was after his 1982 visit to the now defunct empire.

As you could imagine, Rabbi Kahane hy"d, the most active advocate for the oppressed and imprisoned Jews there was livid. He ended up sending in students to take over the World Council of Churches, in protest. Don't think that the Christians "turned the other cheek." They did not. These Jewish teenagers got the crap beaten out of them.

Jews suffered tremendously in the Former Soviet Union, including serving prison sentences for teaching Hebrew, Jews like Yosef Begun.

In college, I heard stories of Jewish children at Hebrew lessons, having to take turns watching through basement windows for the police.

Years later, when I moved to Israel, I confirmed this with fellow teachers who grew during that era. One in particular "Natalia" remembered all too well her turn at guard duty.

Both liberal and right-wing Jews should recall the self-sacrifice of Jewish "hero" Natan Sharansky and of the current Speaker of the Knesset Yoel "Yuli" Edelstein.

And Billy Graham completely denigrated the suffering of these Jews with one simple sentence.

Of course, with the onset of glasnost, Israel was flooded with non-Jews, taking advantage of Israel's sham Law of Return. One only had to have one Jewish grandparent, more often than not the wrong grandparent, to qualify for immigrant status.

But, I digress...

The point here is that my so-called "right-wing" brethren who praise Billy Graham have all too short memories. I am sure some will talk about he "recanted," or that he was one of Israel's greatest friends. These are the same Jews who not only praise, but encourage, the flood of Christians into Yehudah and Shomron (Judea and Samaria), and our "friends and allies" again liberals, Arabs (Yishma'el), and anything else which stares as at religious Jews, making a face at us.

This is the nature of the Christians spiritual ancestor Esau, changing and adapting their strategies in order to regain what they believe to be is their birthright. They either claim that they, too, are inheritors of The Almighty's favor, and thus the Land of Israel, as they are descendants of Abraham. Some even reject their true ancestor Esau, claiming that they are from some of the lost Tribes of Israel, and thus have a claim to to the Northern Kingdom of Israel.

Throughout history Christians persecuted us, murdered us, forcefully converted us, and then shunned us even after we converted.

But, they have long since changed, although some still want to beat us up and kill us. Their weapons are now their smiles and hugs, their wallets, and most certainly their tongues. Many have even shunned missionizing. Of course, the truth is that they have learned that temporarily setting this goal aside is more strategically efficient.

The four non-kosher, four-legged animals listed in Parashath Shemini (Lev. 11:1-8) represent the four kingdoms which have ruled over Israel. The first three, the camel, the rabbit, and the rock-badger (hyrax) are not kosher due to their limbs:
4 Nevertheless these you shall not eat of them which only chew the cud, or of them which only part the hoof: the camel, because he chews the cud but does not part not the hoof, he is unclean for you. 5 And the rock-badger, because he chews the cud but does not part the hoof, he is unclean for you. 6 And the hare, because she chews the cud but does not part the hoof, she is unclean for you.
Whereas the pig, the fourth and final kingdom of Edom (Esau), is not kosher, due to its insides:
7 And the pig, because he parts the hoof, and is cloven-footed, but does not chew the cud, he is unclean for you.
Not only that, but the pig is known to sit with its front hooves out, showing its "kosher" attribute. It also makes a chewing motion, like a kosher animal, even though it is not really chewing its cud. In other words, it lies!

So did Billy Graham lie this time like all B'nei Esau? I can't say for sure. But, could he have possibly been that stupid to allow the Soviet regime to keep the wool pulled over his eyes?

You be the judge.

Monday, February 19, 2018

מדינת ישראל כאילו דמוקרטית/Israel the DeMOCKracy

ה׳ לחודש השנים עשר תשע״ח
English follows the Hebrew.


בשבוע שעבר הייתי באוטובוס בתל-אביב בדרך לפגישה, ובמקרה, אני שמעתי טיפות מאיזה שיחה בין שני דוברי אנגלית.

כמובן, אני לא ניסיתי לשמוע את השיחה שלהם, וגם הם לא דיברו בקול רם כל-כך חזק -- כמו האמריקאים המדברים בקול רם חזק באוטובוס תוך כדי הם מתלוננים על הישראלים [ילידי הארץ] שהם טענים שמדברים בקול רם חזק באוטובוס.

בכל אופן, כשאני קמתי כדי לרדת מהאוטובוס, פניתי לבחור שאני שמעתי בשיחה. כנראה הוא החילוני אבל בימים האלה אי אפשר לדעת במאה אחוז. אני אמרתי לו, "סלח לי, אני פשוט רציתי להגיד לך שאני מסכים עם מה שאתה אמרת".

הוא עולה חדש אוסטרלי, והוא אמר לחבר שלו שלא ממש אכפת לו מאוסטרליה, אלא אכפת לו על ישראל כי ישראל הבית שלו ואוסטרליה כבר לא הבית שלו.

הוא חייך, וכנראה הוא גר בארץ תקופת זמן די ארוכה מפני הוא לא הופתע כשמי שהוא לא מכיר פנה אליו ככה. וככה אהחנו נוהגים כאן בארץ. אנשים מדברים באוטובוס אחד עם השני אפילו שלא מכירים. 

הבחור הזה המשיך לדבר והתלונן על שחיתות שלטונית בישראל, ועל איך דבר כזה פוגע בישראל, ושהוא מקווה שהשחיתות הזאת תסתלק מהממשלה.

עניתי לו, "... אני משכים איתך לחלוטין, אבל למרות שאני מעריך את תקומת המדינה שנתנה לי (לנו) לגור בארץ, השלטון הזה קיים באופן זמני בלבד, מפני בשסופו של דבר ממלכת ישראל תחזור".

(אנחנו היהודים הדתיים מתפללים שלוש פעמים כל יום...
״את צמח דוד, מהרה תצמיח, וקרנו, תרום בישועתך. ברוך אתה ה׳, מצמיח קרן הישועה.״
...או בנוסח דומה כזה, נכון?)

לפי הפרצוף של הבחור, נראה לי שהוא הופתע לגמרי בגלל מה שאני אמרתי.

החלטתי להציל אותו, ואז חייכתי מיד והוספתי, "אם אתה לא מסכים, אז אני ממליץ לך להוליד הרבה ילדים, כדי שיוכלו להצביע בבחירות קולות כנגד הקולות של הילדים שלי שיצביעו להפוך את מערכת הממשלתית שלנו מדמוקרטיה במערכת תורנית".

הוא נראה להרגע. ואז, כשירדתי מהאוטובוס, הוספתי עוד דבר, "לפחות אנחנו יכולים להסכים שזה מגניב ששני אנשים שלא מכירים בכלל יכולים לדבר בשיחה באוטובוס".

הוא חייך, ואני ירדתי מהאוטובוס, ואולי לא נתראה לעולם בעתיד...  

בטח שאני לא מאמין שמערכת הממשלתית שלנו תהפוך להיות מערכת תורנית דרך הבחירות. וברור לי שממשלת מדינת ישראל אינה דמוקרטיה אמיתית בכלל; אלא היא כאילו דמוקרטיה.

כל פעם שיהודי שומר תורה ומצוות מתחיל לעלות על הקרקע תוך כדי פועל לפי הכללים, כוחות השלטון פשוט משנות את הכללים, זורקים אותו על הרצפה ומסלקים אותו מהמשחק. זאת אומרת למנוע אותו מלעלות לתפקיד חשוב במנהיגות.

אנשי מפלגת [כאילו] ימינית ״תחיה״, בסיוע בית המשפט העליון, הצליחו להחרים את הרב מאיר כהנא הי"ד ומפלגת ״כך״ שלו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את כללים של מפלגת הליכוד, וכתוצאה מכך היא מניעת ח"כ לשעבר משה פייגלין מלהיכנס לכנסת פעם שניה.

גם חברי הכנסת אלי ישי ויוני שטבון נמנעו מלהיכנס לכנסת, יחד עם ברוך מרזל, כשהשופט הלא-יהודית התעקש להדבק בכללים מגוחכים ומיושנים לגבי ספירת קולות בבחירות. אם אני זוכר נכון, בית המשפט העליון הישראלי תמך בו. רוב הקולות שנפסלו היו מצביעים למפלגת ישי ושטבון.

לכן, כאשר אנחנו, העם היהודי, סוף סוף נסתדר, נתאחד, ונתארגן, ונתקדם באופן משמעותי בכיוון למערכת ממשלה המבוססת על התורה, לא נראה לי שיתנו לנו להצליח דרך הקלפי.

*הדעה שלי המבוססת על הספר אם הבנים שמחה על ידי הרב יששכר שלמה טייכטל


I was on the bus in Tel-Aviv on the way to a meeting, and caught pieces of a conversation some English speakers were having in back of me.

Now, of course, I wasn't trying to overhear their conversation, and they weren't speaking to loudly either. You know? Like when Americans are speaking too loudly on the bus,...complaining about how [native] Israelis speak too loudly on the bus? (A-hem!) But, that's another topic for another post on another day...

Anyway, as my stop approached and I got up to move toward the door, I looked over to the, apparently secular (but you never know), young man who had been talking, and said, "Excuse me. I just wanted to tell you I agreed with what you were saying."

He cracked a smile, and must have been in Israel for a while, since the intrusion from out of the blue didn't seem to phase him.

He was from Australia, and had said that he didn't really care about Australia, but cared about Israel. Australia wasn't his home.

I told that was what he said that I agreed with.

He continued with complaints about governmental corruption in Israel, how it hurts Israel, and how he hoped it would get cleaned up,... or something like that.

I replied that "...I certainly agreed with that as well, but that even though I had appreciation for the State -- after all, I would be able to live in the Land of Israel if it hadn't been for the State -- the State was only temporary. Eventually, it will be replaced by the Kingdom of Israel."

After all, don't religious ("Orthodox") Jews pray for the return of a kind from the line of David, ie. Mashi'ah?

From his puzzled face, it seemed to me that this caught him off guard.

I decided to let him off the hook, immediately smiled, and added that, "...if don't agree, then I suggest you have lots of children,... so that they can counter the votes of my children. Otherwise, we will eventually democratically vote in this Torah system of government."

And with that, he he seemed to relax. Then, as I was getting off the bus, I added, "At least we can agree that it's cool that two total strangers can have a conversation on the bus."

He smiled

Now, of course, I don't believe that we will be able to vote in a change in system of government. After all, the State of Israel isn't really a democracy; it's a deMOCKracy.

Every time someone begins to gain ground while playing by the rules, the powers that be simply change the rules, and oust him.

The "right-wing" Techiya Party, with the help of the Israeli Supreme Court ousted Rabbi Meir Kahane hy"d.

Prime Minister Netanyahu got the rules changed with the Likud Party, resulting in the prevention of former MK Moshe Feiglin from re-entering the Knesset.

MKs Eli Yishai and Yoni Chetboun were also prevented from re-entering the Knesset, along with Baruch Marzel, when the non-Jewish, elections judge insisted on sticking with ridiculous, outdated rules regarding the counting of ballots. If I remember correctly, the Israeli Supreme Court backed him. The vast majority of disqualified ballots would have been votes for Yishai and Chetboun's party.

So, when we the Jewish People finally get our act together, unify, and move in a significant way toward a Torah-based government, I sincerely doubt that DEMONcratic voting will be successful.

My guess is that the left-wing of the Erev Rav will whip out their foreign passports and get on a place to somewhere,...to anywhere but here.

*my take on Em HaBanim Smeicha by Rabbi Yissachar Shlomo Teichtel.

Sunday, January 28, 2018

הגשר גבוה מדאי?/A Bridge Too High?

י״ב לחודש האחד עשר תשע״ח
English follows the Hebrew.

הרכבת תיצא מירושלים לתל אביב דרך מינרה לגשר הזה.
The train will leave Jerusalem for Tel-Aviv from a tunnel
onto this bridge.
YNET: נסיעת מבחן ברכבת המהירה לירושלים: "פשוט היסטוריה"

אסף זגריזק, 16.01.18

בבחודש מרס, עשרות שנים אחרי מדינות מפותחות אחרות, תחנוך רכבת ישראל קו חשמלי מהיר ראשון - מתל אביב לירושלים. "שדרוג לתחבורה הציבורית", התגאה השר כץ בנסיעת המבחן. למרות האווירה החגיגית, קשה להסתיר את הלחץ (המשך...)

עשר אגורות (2¢):
שירות הרכבת המהירה בין ירושלים לתל אביב אמורה להתחיל ערב פסח. בתחלת השירות לא תפעל כאמרו לנו בהתחלת התיכנון שלה. אלא היא תפעל פחות פעמים בשעה ופחות מהר. לבסוף היא אמורה לפעול יותר פעמים כל שעה.

אבל למרות כל המכשולים שקו הרכבת החדש צריך לעבור, השאלה העיקרית שעדיין לא נשאלה ואני חייב לשאול היא ...

"מי מוכן, מי השתגע מספיק כדי, לנסוע ברכבת המהירה בגשר כל-כך גבוה כזה??!!"

YNET: Jerusalem express train takes test run
Asaf Zagrizak, 16 Jan, 2018

Israel to inaugurate its first express electric train line this coming March, running from Tel Aviv to Jerusalem; 'A major upgrade to public transportation,' boasted Transportation Minister Katz during test drive; despite festivities, many challenges remain to meet deadline. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
Slated to begin service Erev Pesah (the day before Passover), the highly anticipated speed train, connecting Jerusalem with Tel-Aviv, will initially not be running as often as first thought, nor will it be as fast as once thought.

But, whatever the hold-ups, obstacles, and other pitfalls the new rail line must face, the main question which has yet to be asked is....
"Who in his right mind would ride a speed train across a bridge this high??!!"

Friday, January 26, 2018

האם מדינת ישראל מפחדת מהר הבית?/?Does the State of Israel Fear the Temple Mount

ערב שבת קודש פר׳ בשלח תשע״ח

  הסרטונים מסופקים וההערות נכתבו ע"י מיכאל מילר פעיל למען הר הבית.

The following videos were provided and comments written by Temple Mount activist Michael Miller.On Rosh Chodesh Shevat 5778, (the first day of the new Hebrew month of Shevat), January 17, 2018, many Jews braved stormy weather to ascend the Temple Mount to greet the new month in the place of the Holy Temple. Muslims on the Mount formed a mob and decided to physically and verbally attack the Jews. The Jews responded by reciting Jewish prayers out loud, an act still forbidden by the Israeli government. Israeli police quickly led the Jews off the Mount and then proceeded to arrest forty Jews for... praying.

The Muslim attack was a premeditated provocation, no doubt a result of the intense incitement being broadcast by the Palestinian Authority.

Over the past two years the number of Jews ascending the Temple Mount has dramatically increased, much to the displeasure on the Muslim Waqf. (Courtesy of The Temple Institute)


יהודים צועקים "שמע ישראל", ו"השם הוא האלוקים" בתגובה לערבים ולמפקחי הוואקף בהר הבית שהציקו להם וצעקו אליהם לאורך כל הדרך. מייד לאחר מכן, משטרת ישראל דוחפת את המבקרים היהודיים החוצה ומעכבים את כולם (ראש חודש שבט תשע"ח)

הרב ישראל אריאל
Rabbi Yisrael Ariel
Jews scream “Shema Yisrael”, and “Hashem is G-d” in reaction to the Arabs and Jordanian Waqf personnel on the Temple mount that annoyed and screamed at them the entire visit. Immediately afterwards, the Israeli police pushes the Jewish visitors out of the area and detains everyone. (Rosh Chodesh Shvat 5778/2018)

הרב ישראל אריאל שליט"א דורש בתחנת המשטרה על הפרת הסדר בהר הבית

A detained Rabbi Yisrael Ariel Shlit"a gives a pep talk to the other Jewish detainees at the police station about "Breaking the status quo and 'disturbing the peace'" on the Temple Mountעשר אגורות (2¢):
כל הכבוד למיכאל מילר שכתב דו"ח על האירועים האלה בהר הבית. הייתי מוסיף רק עוד הערה אחת.

כשצופים את הסרטונים שלמעלה, הדבר הכי הכי חשוב לראות בם הוא לא פרובוקציה של הערבים, ולא את ההתנהגדות של משטרת מדינת ישראל, ואפילו לא ההתנגדות של מדינת ישראל [הכאילו דמוקרטית] לתת ליהודים את הזכויות הדתיות לעלולת להר הבית מתישהו ולהתפלל שם.

אלא הדבר הכי חשוב לצופים לראות בסרטונים האלה הוא אחדות ישראל האמיתית. אחדות אמיתית אומרות בין הדתיים הלאומים [האמיתיים] לחרדים.

לדעתי, מבחינת מדינת ישראל, אחדות ישראל האמיתית הזאת היא הכי המסוכנת והמאיימת עליה.


Esser Agaroth (2¢):
Michael Miller does a beautiful job reporting on events occurring on Har HaBayith (the Temple Mount). I would add only one comment.

When viewing the videos above, the most important thing to notice is not the Arab provocation, not the behavior of the State of Israel's police, and not even the rights of Jews bein violated by the deMOCKratic State.

The most important aspect to notice in this video is the unity between Haredi and [real] Religious Zionist Jews.

This true, Jewish, in other words Torah, unity is what the State believes to believe the most dangerous and threatening.

Friday, January 19, 2018

נוצרים מחו״ל מתיירים בגליל/American Christians Tour the Galilee

ערב שבת קודש פר׳ בא תשע״ח
English follows the Hebrew.


אחרי הרבה זמן, סוף סוף, אני קיבלתי אישור לכמה ימי חופש. אני נסעתי לטיבריה לכמה ימים כול שבת. הייתי במלון חצי מלא תיירים נוצריים. אבל אני כבר ציפיתי את המצב הזה. העונה הזאת מאוד הפופולרית לתיירות הנוצרית בישראל, גם בגלל ימי האידם (החגים) שלהם, וכנראה גם בזכות מזג האוויר החורפי די נעים שבארץ בניגוד לרוב האיזורים של ארה״ב. למרבה המזל, התיירים האלה ישבו בנפרד מאיתנו בחדר אוכל, כנראה יותר לטובתם מטובתנו. אף על פי כן, נהנינו מההפרדה.

בסעודת ליל שבת, קמתי וגשתי לשולחן הקינוחים וראיתי שהיו מסודרים בתור שמה אפילו שהיה מספיק מקום לכל מי שרצה לגשת לשולחן באותו זמן. וזה רק דוגמא אחד למה אני מעדיף את התרבות בארץ מבארה״ב. זה יותר אינטימי כאן. בכל מקרה, בכלל לא בא לי להתחיל לריב עם אחד עובדי אלוהות שקר האלא. אבל אני כן אמרתי לזוג אמריקאי לפני בתור שאין שום צורך לחכות בתור ככה. אלא אפשר לגשת ישר לשולחן. אני אמרתי להם את זה לא לטובה שהלם (שנ׳ ״לא תחנם״) אלא לטובתי ולטובת הישראלים האחרים. האשה נגעה בזרועה שלי ואמרה, ״לא,....״
איזה ההשקפה האמריקנית! זאת אומרת שכל מה שהאמריקאים עושים זה נכון, ומי שלא עושים ככה הוא לא צוקד בכלל אפילו בארצות אחרות חוץ לארה״ב. פעם אחרת, אנחנו יכולים לדון על הליברלים הפרוגרסיבים המשוגעים שמדברים על האיסלאם בשבח. האיסלאם מדכא או מושחת או אפילו הורג נשים, הומוסקסואלים ולסביות. ודרך אגב, גם הרבה מבני הדודים שלנו (הערבים) היו נגשים ישר לשולחן הקינוחים. זה המזרח התיכון, וכאן יש לנו פחות בעיות בקשר המקום האישי שלנו.
..."לא,.." התיירת האמריקאית אמרה לי בתגובה, ונגעה בי בזרועה. לפני היא הספיקה לסיים את המשפט, מיידית אני אמרתי לה "בבקשה אל תגעי בגברים בארץ." היא הסתכלה אליי כאילו שהיא בשוק ממה שאמרתי לה...
איזה יחסים לתיירים של כוחות השלטון הישראלי! שלט לצפות מהאלה מבחו״ל ללמוד משהו על התרבות שלנו לפני שהם מגיעים, אפילו העובדים הזרים (מן הפיליפינים למשל) שעוברים קורסים בעברית בסיסית לפני שהם מגיעים. מה? זה חוצפה לצפות שהם ילמדו קצת על התרבויות הנמצאות בישראל.למשל יש גברים שלא נוהגים להינגע על ידי נשים. אנחנו פשוט צויים לתת לכל התיירים והזרים ואפילו המסתננים האפריקאים בדרום תל אביב (ומתפשטים) לדרוך עלינו, ולתת להם לעשות את כל מה שהם רוצים. אי אפשר לכוחות השלטון הישראלי [החילוני האשכנזי הגאוותני] להרוויח מהם. אבל כל ארצות העולם מסתכלות אלינו כדי לראות איך אנחנו מתיחסים עליהם. וכוחות השלטון דואגים על זה. דרך אגב, למה המסתננים מחליטים לישראל, להגיע למצרים שבדרך וגם ליותר קרוב? מפני שידוע שאנחנו פראיירים.
ברגע שהתלבטתי לגשת כבר לשולחן או לחכות, איזה גבר דתי, יליד הארץ, הגיע לתור המסודר לפני השולחן בפנים נבוכים, כאילו לשאל ״למה יש כאן תור כזה?״ אז אני פניתי אליו והסברתי לו שהתיירים מארה״ב התחילו להסתדר בתור, והצעתי שכדאי לנו לגשת לשולחן ישר כמו שאנחנו רגילים לעשות.

הגבר הזה מיד טען שלא כדאי, אלא שאנחנו צריכים ללכת לפי הדרך שלהם ולכבד את "הנימוסים" שלהם. לא היה לי כוח לדון בנושא זה ולהפיג אותו ממה שחשבתי שהוא שנאה עצמית ישראלית וכו׳. אז אני פשוט התחלתי להגיד לו שהתיירים האלה הם נוצרים. ולפני הספקתי לסיים את המשפט שלי, הוא עשה פרצוף חמוץ ואמר, "עזוב!,״ או כפי האמריקאים נוהגים לומר, "שכח את זה!" והוא ניגש ישר לשולחן.

אולי אחיי ואחיותי מטנסי ומקומות אחרים בארה"ב ירצו להגיד לי שהם ייאנשו בגלל ההתנהגות כזאת שלנו דרך האנטישמיות (בואו נקרא לזה בשם יותר מדויק: ״פעולות ע״י שונאי ישראל״), כגון ונדליזם, התקפות פיזיות ומילוליות, ואפילו דברים יותר גרועים מכאלה, כשתיירים הלא יהודים כאלה חוזרים לארה״ב ילספרו לחברים שלהם על הטיולים שלהם בארץ. כלומר, איך אנחנו מעיזים לבטא את התרבות שלנו במולדתנו?! מה הגויים יספר עלינו??? אוי גוואלד!

לפני האחים שלי יוכלו להספיק להתלונן עליי, אני אזכיר להם שאנחנו, היהודים המתגוררים במולדת היהודית, כבר מסתכנין מונדליזם כזה,התקפות פיזית ומילולית, ואין צריך לומר שאנחנו מסתכנים מרצח ומעוד פעולות טרוריסטיות יומיומי. אנחנו נמצאים בקו החזית, לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לשמור על הארץ כדי שהיא עדיים תקיים בשבילכם אחרי שאתם סוף סוף תחליטו כבר לעלות ארצה. אז, אני לא רוצה לשמוע את שום תלונות כאלה! 

לצערנו, היהודים באמריקה (אמריקה = עם-ריקה) נראים כרגע כאילו הם יחשבו על זה אך ורק אחרי שזה יכאב להם מספיק.

בע״ה, לא יהגיע למצב הכאבות כזה כדי לשכנע אותם לעזוב את הגולה.

בינתיים אני מתכוון להמשיך להעיר ולהזכיר על האיום נוצרי שנמצא בארץ.After finally, being allowed to take a couple of vacation days from work, I spent a few days in the north of Israel, including Shabbat in Tiveria (Tiberius). As I had anticipated, the hotel where I was staying had its share of Christian tourists. It's popular time year for Christian tourism in Israel, due to their holidays, and quite possibly, also because of the more moderate winter we experience here in Israel compared to much of the U. S. (eg. cyclone bomb). Fortunately, they were kept mostly separate from from the rest of us in the dining hall, probably more for their benefit than ours. Nevertheless, we benefited from the separation.

At the Shabbat evening meal, I got up to get dessert, and saw that there was a line formed in front of the table. Even though there was plenty room for everyone to approach the table together. This is only one example as to why I personally prefer the culture in Israel. It is more intimate. Anyway, not that I was looking to pick a fight [with those who worship a false deity] or anything. But I did decide to mention to the couple in front of me that in Israel, they should not feel that they had to wait in line. Rather, they could walk right up to the dessert table. I did this for for my benefit, and the benefit of other Israelis, not for theirs. "Oh, no," the lady said...

Typical American attitude. Whatever Americans do is correct, and whatever anyone else does, if different, then it's wrong. We can debate the crazed liberals progressives' praise for radical Islam which oppresses, if not mutilates or even kills women, gays and lesbians, another time. And incidentally, plenty of our Arab cousins would have gone straight up to the table as well. It's the Middle East, and we have less issues about personal body space here.

But, I digress...

"Oh, no," the lady said, touching me on the arm, suggesting that they would never think of such a thing. I immediately said to her, "Please do not touch men in Israel." (Hey. I said please.) This seemed to take her aback....

Typical Israeli establishment attitude. Don't expect outsiders to learn anything about our culture before they arrive, and this includes foreign workers who actually go through courses in basic Hebrew before they arrive, from the Philippines, for example. In Israel, we are simply expected to let any and all foreigners walk all over us, and do whatever they want. This includes the African infiltrators in South Tel-Aviv (and spreading). They may not have any money, but the eyes of the world is on how the Israeli [mostly, secular Ashkenazy elitist] establishment treats them. And, by the way, why did they decide to come to Israel, instead of stopping in Egypt, which is much closer? (A-hem!)

But, I digress,...again... 

As I debated what course of action to take, a religious, native Israeli approached the line with a perplexed face. This prompted me to explain to him that those who formed the line were tourists from the U. S., and suggested that maybe we should just do what we usually do, and go straight to the table, without waiting a bazillion years for the tourists to make their selections, following their countless, tedious queries about the dessert options.

This stranger immediately countered that, no, we should follow their lead and respect their "manners." I didn't have the energy to debate this issue and relieve him of what I figured was Israeli self-hatred. So, instead, I began to tell him that these were Christians (from Tennessee actually)... Without being able to finish my sentence, he said, "Azov!" (Leave it), or as Americans might say, "Forget that!" and he went right up to the table.

My brothers and sisters from Tennessee or elsewhere in the U. S. may want to tell me that they are going to feel the brunt of our behavior vis-à-vis antiSemitism (Let's be more precise: Jew-hatred), such as vandalism, physical and verbal attacks if not worse, when these goyim come back to report on their trip. In other words, how dare we express our culture in our homeland. Whatever will the goyim say??? Oy gevald!

So, let me first tell my brethren that those of us residing in the only Jewish Homeland risk such vandalism, physical and verbal attacks on a daily basis. We are on the front lines, and the only front lines which matter, doing what we can to make sure that there this is a homeland for when you finally figure this all out and get on the plane. So, I don't want hear it!

Unfortunately, Jews in America (Am-Reqa / empty people) currently appear like they will only consider such a move after it gets painful enough.

With The Almighty's help, may it not have to get that far for them to leave the golah (exile).

In the meantime, I intend to continue to point out the threat Christians pose to Israel, whether Jews like it or not.
You Might Also Like...